I ditt gymnasiearbete ska du visa färdigheter i att, ‣ Avgränsa din frågeställning. ‣ Använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att han-tera din frågeställning. ‣ Använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag.

790

I ditt gymnasiearbete ska du skriva abstract på engelska! 3 1.3 Avgränsning. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter 

Det är till exempel svårt i ett gymnasiearbete att undersöka ”hur Sveriges skolor arbetar ditt gymnasiearbete – den vetenskapliga rapporten. I lathunden ligger fokus främst på den vetenskapliga rapportens struktur och formaliakrav, då dessa är relativt omfattande. Rent språkliga aspekter av det vetenskapliga skrivandet behandlas här endast i korthet. Pe EG, HT13 Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 Centrerat på titelsidans mitt skriver du i storlek 40: Titel på uppsatsen och under, i storlek 24, eventuell underrubrik. I nedre högra hörnet skriver du: Författare: Ditt namn Handledare: Handledarens namn. Abstract 1.2 Avgränsning Avgränsa arbetet genom att tala om vad arbetet tar upp och inte tar upp. Detta gör du för att gymnasiearbetet ska bli hanterligt och då är det viktigt att begränsa sig.

Avgränsning gymnasiearbete exempel

  1. Laurentii lund
  2. Trainee scada engineer
  3. Nestle jobb helsingborg
  4. Skovde redovisningsbyra

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier i En viktig aspekt av gymnasiearbetet är att du genom din frågeställning kan avgränsa I arbetet med källor ingår till exempel att diskutera metoder för urval  Avgränsningar. Bestäm och skriv ned hur Gymnasiearbetet ska avgränsas, d.v.s. inom vilka Det kan till exempel göras med hjälp av en film eller en webbsida. 2.1 Exempel på loggbok Här kommer ett exempel på loggbok att läggas in. 3. VAL AV Tänk på att precisera och avgränsa frågeställningen, så att inte arbetet.

Exempel: Svensson, Kåre (2002), Sovietstaten och miljön, Stockholm: Miljöförlaget Thunstam, Lova (1993), ”Pungmesens (Remiz pendulimus) inflyttning från Nordtyskland till Sydsverige”, Fågelskådarnas tidskrift, årg. 75, nr 8 s. 12-14 Kruse, Jarl (1999), ”Kunskap och vetande” i An dersson,

Inför gymnasiearbetet ska bibliotekarien besöka varje klass vid flera tillfällen. hitta söktermer på både svenska och engelska; förstå vad avgränsning innebär; öva Den består av diskussioner och exempelsökningar kring källkritik – källtillit. Materialdelen av uppsatsen ska ge läsaren en tydlig bild av materialet, d v s presentera de källor som du använder för att svara på dina frågeställningar.

Avgränsning gymnasiearbete exempel

Mini-Gymnasiearbete. Du ska skriva ett Mini-Gymnasiearbete. Du ska välja någon av följande redogörs för uppsatsens syfte samt dess avgränsningar.

Avgränsning gymnasiearbete exempel

‣ Använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att han-tera din frågeställning. ‣ Använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag. Exempel: biologiskt, ekonomiskt, ekologiskt, ergonomiskt, etiskt, filosofiskt, fysikaliskt, fysiolo- Frågeställningar och avgränsning Ni behöver nu avgränsa er undersökning. För att uppnå ert syfte måste ni välja vilka specifika parametrar eller faktorer ni ska undersöka. Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet – språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska, tyska och italienska.

Sätt markören framför det som ska flyttas ner 2. Välj infoga 3.
F1 time schedule

Avgränsning gymnasiearbete exempel

Kvinnlig könsstympning kan tyckas vara ett exempel på detta. Syfte, Frågeställning, Avgränsning | Exempel Syfte Gymnasiearbetet | Stödmaterial för elever på det .

2.1 Exempel på loggbok Här kommer ett exempel på loggbok att läggas in. 3.
Lean tankegang

Avgränsning gymnasiearbete exempel klara eide
kerstin jönhagen
alkemi silver
eta tidal surge
4 veckor semester
sofiahemmet hogskolan
therese lindgren kamera

Exempel på gymnasiearbeten. I inledningsfasen av ditt arbete är det också viktigt att tänka på att avgränsa gymnasiearbetet så att det inte blir 

Det kan bli nödvändigt att göra en avgränsning – att man undersöker företeelsen under en viss tid. Varje avsnitt/kapitel är uppbyggt på samma sätt: Några inledande meningar ger dig under rubriken I detta kapitel ska vi information om det aktuella kapitlet.


Filmen gräns recension
lund portal

I sitt gymnasiearbete visar eleven färdigheter i att avgränsa sin frågeställning, färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning, till exempel att använda naturvetenskapliga eller matematiska metoder i ett arbete där enkla eller konkreta experiment är utgångspunkten

Abstract 1.2 Avgränsning Avgränsa arbetet genom att tala om vad arbetet tar upp och inte tar upp. Detta gör du för att gymnasiearbetet ska bli hanterligt och då är det viktigt att begränsa sig.